Om het bos te zien, planten we nòg een boom?

Misset Horeca meldt vandaag dat de gezamenlijke restaurantverenigingen Alliance Gastronomique, Les Patrons Cuisiniers en Jeunes Restaurateurs de handen ineen hebben geslagen en tezamen een nieuwe restaurantweekconcept hebben bedacht, FijnProeven . Nòg een restaurantweek? Ja, want er waren pas 60 actie- en themaweken, en dat is klaarblijkelijk niet genoeg. Of zijn het er teveel? Het doel van deze week is namelijk: minder actieweken.

De voor deze actieweek opgerichte Coöperatie ter Promotie van het Betere Restaurantbezoek onderscheidt zich, bij monde van voorzitter Henk Borst doordat de actieweek georganiseerd wordt door de restaurants zelf, zodat deze zelf de regie kunnen houden met meer invloed en een lagere commissie als gevolg. Daar kan ik op zich wel begrip voor opbrengen. Opmerkelijk is het dan wel dat er nog een vierde partner in deze coöperatie zit, die we allemaal wel ergens van kennen: Diningcity. Precies, van een hele trits van de Restaurantweek. En Dining with the Stars.

Ik hoop dat in ruil voor deze partnerschap de al bestaande Restaurantweek en Dining with the Stars opgeheven worden, zeker aangezien ook andere toprestaurants, die niet aangesloten zijn bij de drie restaurantverenigingen, mee mogen doen. Anders is het gewoon nog een boom die het zicht op het bos ontneemt.