Disclaimer

Door het gebruik van deze website, feedme.foodcast.nl, hierna te noemen ‘Feed Me’, ga je akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.
Alle teksten en foto’s op de site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Feed Me. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor is verleend.

 

Hoewel alle teksten zorgvuldig worden gecontroleerd, is het altijd mogelijk dat er een onvolledigheid of fout opgetreden is. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend en Feed Me is niet verantwoordelijk voor enige schade in welke vorm dan ook dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site.